restaureerimiskeskus

Restaureerimiskeskus ühendab endas avatud töökoja, tervikliku restaureerimisteenuse ja teavitustöö koolituste ja töötubade näol.
 
Teised majalised

Kontakt

MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu ühendus
restaureerimiskeskus@srik.ee
+372 5564 7651
http://www.restaureerimiskeskus.ee
Facebook